Voyager8

Fra maleriserien «Voyager»

Harald E. Tørresen er født 1964 og bor i Bergen. Utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo 1995, med studier ved Vestlandets Kunstakademi og AVU Academy of Fine Arts i Praha. MA 1989 i Bergen ved Institutt for illustrasjon og grafisk design, Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design. Hovedteknikker er oljemaleri og tegning. Tekst- og fotobaserte prosjekter, utsmykking og installasjonsrelaterte kunstverk utføres også i perioder.

For separatutstillinger fordeler Tørresen bildene slik at de spiller sammen, snakker med hverandre, og inviterer oss til å danne våre egne, personlige tankerekker. Kunstverkene antyder og stiller spørsmål: Hvor mye skal til før det kjente endrer innhold? Hvordan betinger kollektive og individuelle referanser persepsjon? Slik undersøker Tørresen symboler, koder og mulige fortellinger — med utgangspunkt i forhold som mellom bilde og språk, mellom begrep og representasjonsformer.

gardin

Fra maleriserien «Rekonstruksjoner»

Hverdags­objekter blir ofte gjengitt, med et uutgrunnelig blikk. Tingenes vesen utforskes som i en diskurs: filosofen Martin Heidegger påpekte at «tingen tinger», som betyr at tingen virker samlende. Tingene forener oss og gir oss en identitet. Tørresen skildrer slik tidlige tapserfaringer, som å rydde og tømme barndomshjemmets bo. Slik er sentrale refleksjonsrom tiden og det forgjengelige. Øyeblikkene formidles i foto mens maleri tar del i lengre prosesser. Underveis får bildene serielle strukturer som gir ulike tolkninger av hendelses- og tidsforløp.

Kunstkritiker Øystein Hauge beskriver prosjektet slik: «Tørresens tavler er assosiative, poetiske og metaforiske. De befinner seg midtveis mellom formell logikk og magisk tenking. Helhet står mot fragmenter, billedlig tale står mot bokstavelig tale.»

Utstillingstekster

Eva Furseth: Det skjer aldri ingenting, 2011

Utstillingsfolder:
Pendel — malerier
(som nettbok)
prosa: Annette Mattson
essay: Eva Furseth
Haugesund Billedgalleri

Eli Okkenhaug: Billedsamleren, 2005

Utstillingskatalog:
Harald E. Tørresen • Transparens • Voyager
(som nettbok)
dikt: Nora Simonhjell
essay: Eli Okkenhaug
Visningsrommet USF Verftet, Bergen

Øystein Hauge: Tørresens tavler (virkelige eller innbilte), 2001

Utstillingskatalog:
Harald E. Tørresen
(som nettbok)
essay: Øystein Hauge
Hordaland Kunstsenter, Bergen