Billedkunstner Harald E. Tørresen (f. 1964) bor og arbeider i Bergen. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo 1995, med studier ved Vestlandets Kunstakademi og AVU Academy of Fine Arts i Praha, og en mastergrad ved Kunsthøyskolen i Bergen 1989 (nå KMD ved UiB). Hovedteknikker er oljemaleri og tegning. Tekst- og fotobaserte prosjekter, utsmykking og installasjonsrelaterte kunstverk utføres også i perioder.

Fra maleriserien «Voyager»

For separatutstillinger fordeler Tørresen bildene slik at de spiller sammen, snakker med hverandre, og inviterer oss til å danne våre egne, personlige tankerekker. Kunstverkene antyder og stiller spørsmål: Hvor mye skal til før det kjente endrer innhold? Hvordan betinger kollektive og individuelle referanser persepsjon? Slik undersøker Tørresen symboler, koder og mulige fortellinger — med utgangspunkt i forhold som mellom bilde og språk, mellom begrep og representasjonsformer.

Fra maleriserien «Rekonstruksjoner»

Hverdags­objekter blir ofte gjengitt, med et uutgrunnelig blikk. Tingenes vesen utforskes som i en diskurs: filosofen Martin Heidegger påpekte at «tingen tinger», som betyr at tingen virker samlende. Tingene forener oss og gir oss en identitet. Tørresen skildrer indirekte tidlige tapserfaringer, som å rydde og tømme barndomshjemmets bo. Slik er sentrale refleksjonsrom tiden og det forgjengelige. Øyeblikkene formidles i foto mens maleri tar del i lengre prosesser. Underveis får bildene serielle strukturer som gir ulike tolkninger av hendelses- og tidsforløp.

Fra maleriserien «Storyboard»

Kunstkritiker Øystein Hauge beskriver prosjektet slik: «Tørresens tavler er assosiative, poetiske og metaforiske. De befinner seg midtveis mellom formell logikk og magisk tenking. Helhet står mot fragmenter, billedlig tale står mot bokstavelig tale.»


Utstillingstekster

Eva Furseth:
Det skjer aldri ingenting,
2011

Utstillingsfolder:
Pendel — malerier

(som nettbok)
prosa: Annette Mattson
essay: Eva Furseth
Haugesund Billedgalleri

Eli Okkenhaug:
Billedsamleren,
2005

Utstillingskatalog:
Harald E. Tørresen • Transparens • Voyager

(som nettbok)
dikt: Nora Simonhjell
essay: Eli Okkenhaug
Visningsrommet USF Verftet, Bergen

Øystein Hauge:
Tørresens tavler (virkelige eller innbilte),
2001

Utstillingskatalog:
Harald E. Tørresen

(som nettbok)
essay: Øystein Hauge
Hordaland Kunstsenter, Bergen