Billedkunstner Harald E. Tørresen (f. 1964) bor og arbeider i Bergen. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo 1995, med studier ved Vestlandets Kunstakademi og AVU Academy of Fine Arts i Praha, og en mastergrad ved Kunsthøyskolen i Bergen 1989 (nå KMD ved UiB). Hovedteknikker er oljemaleri og tegning. Tekst- og fotobaserte prosjekter, utsmykking og installasjonsrelaterte kunstverk utføres også i perioder.

Fra maleriserien «Voyager»

For separatutstillinger fordeler Tørresen bildene slik at de spiller sammen, snakker med hverandre, og inviterer oss til å danne våre egne, personlige tankerekker. Kunstverkene antyder og stiller spørsmål: Hvor mye skal til før det kjente endrer innhold? Hvordan betinger kollektive og individuelle referanser persepsjon? Slik undersøker Tørresen symboler, koder og mulige fortellinger — med utgangspunkt i forhold som mellom bilde og språk, mellom begrep og representasjonsformer.

Fra maleriserien «Rekonstruksjoner»

Hverdags­objekter blir ofte gjengitt, med et uutgrunnelig blikk. Tingenes vesen utforskes som i en diskurs: filosofen Martin Heidegger påpekte at «tingen tinger», som betyr at tingen virker samlende. Tingene forener oss og gir oss en identitet. Tørresen skildrer indirekte tidlige tapserfaringer, som å rydde og tømme barndomshjemmets bo. Slik er sentrale refleksjonsrom tiden og det forgjengelige. Øyeblikkene formidles i foto mens maleri tar del i lengre prosesser. Underveis får bildene serielle strukturer som gir ulike tolkninger av hendelses- og tidsforløp.

Fra maleriserien «Storyboard»

Kunstkritiker Øystein Hauge beskriver prosjektet slik: «Tørresens tavler er assosiative, poetiske og metaforiske. De befinner seg midtveis mellom formell logikk og magisk tenking. Helhet står mot fragmenter, billedlig tale står mot bokstavelig tale.»


Utstillingstekster

Arv og miljø,
2021

Utstillingskatalog:
Arv og miljø
(som nettbok)
kunstnersamtale: Evelyn Holm og Harald E. Tørresen
essay: Brynhild Winther Grødeland
Oseana Kunst og Kultursenter

Eva Furseth:
DET SKJER ALDRI INGENTING,
2011

Utstillingsfolder:
Pendel — malerier
(som nettbok)
prosa: Annette Mattson
essay: Eva Furseth
Visningsrommet USF Verftet, Bergen


ELI OKKENHAUG:
BILLEDSAMLEREN,
2005

Utstillingskatalog:
Harald E. Tørresen • Transparens • Voyager

(som nettbok)
dikt: Nora Simonhjell
essay: Eli Okkenhaug
Visningsrommet USF Verftet, Bergen

ØYSTEIN HAUGE:
TØRRESENS TAVLER (VIRKELIGE ELLER INNBILTE),
2001

Utstillingskatalog:
Harald E. Tørresen

(som nettbok)
essay: Øystein Hauge
Hordaland Kunstsenter, Bergen