Klein Blue

«Yves Klein Blue/IKB — International Klein Blue», installasjon, blå folie og lyskasse 145 x 37,5 cm, 2006
• Foto: lyskasse i atelierbelysning/i ateliermørke.