Bergen Tomteselskap

Adresse: Solheimsgaten 9, Bergen

Oljemaleri på aluminiumsplater, 4 stk. hver 245 x 30 cm, for konferanserom, 2003
• Bildemotiv hentet fra omgivelsene i Solheimsviken, et nedlagt verftsindustriområde.
• Panelene reflekterer dagslyset fra vindusrad på motsatt vegg.
• Utsmykking innkjøpt via Hordaland Kunstsenter.