Hjul

«Hjul», installasjon, oljemaleri på brukt sagblad i stål, ca. Ø 105 cm x 30 cm h., 2016/2017
• Installasjonsobjekt vist i separatutstillingen «Vanitasbilder», 18/03-07/06 2017, Bryggens Museum, Bymuseet i Bergen.