Norges Geologiske Undersøkelse

Adresse: Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim. Statsbygg

Tegning for ca. 200 m² foajégulv i norsk stein, 1999
• Rød bølgeform i gulvet følger et langstrakt/påbygd rom og omfavner tre soner: Emne (vindfang), Retninger (mosaikk I) og Tiden (mosaikk II).
• 16 ulike typer norsk stein er valgt ut for mosaikkene; granittvarianter, marmor og kalkstein, enkelte med synlige fossiler.
• Utsmykking uten tredjepart.

Vindfang
Mosaikk I
Inngang/resepsjon/bibliotek/trappehus/heis
Retning kantine
Retning inngang/resepsjon/bibliotek
Mosaikk II