Vanitas

«Vanitas», stedsspesifikk installasjon, fotovegg 244 x 483 cm, foto/red.: Harald E. Tørresen, 2017
• Inngangsvegg til separatutstillingen «Vanitasbilder», 18. mars – 7. juni 2017, Bryggens Museum, Bymuseet i Bergen.

Vanitas
Vanitasbilder 1