Arkeologiske funn

«Arkeologiske funn» fra Bryggen i Bergen, blyanttegning på Saunders Waterford 300 g papir, 28 cm x 38 cm, 2017
• 16 tegninger for to vegger i inngangspartiet til separatutstillingen «Vanitasbilder», Bryggens Museum, Bymuseet i Bergen 18. mars – 07. juni 2017.
• Utført i tegnesalen på Bryggens Museum, utvalget av objekter hentet fra funnmagasinet ble foretatt i samarbeid med UiB/museets fagstab.