Vanitasbilder, Bryggens museum

hp_utsn

Bymuseet har invitert Harald E. Tørresen til å holde separatutstilling: Vanitasbilder åpner på Bryggens museum 18. mars 2017.

Samtidskunst møter museet med samlinger av middelalderting i utstillingen Vanitasbilder. Vanitas betyr det forgjengelige og forfengelige, og er ofte brukt som motiv i bildekunsten for å påminne oss om tiden vi er tildelt. Vanitas-tradisjonen ble særlig populær i hollandsk og spansk 1600-tallskunst, der stillebensmalerier viser enkeltting som symboliserer livets forgjengelighet. Slik blir et gjennomgangstema i denne utstillingen forholdet til tingene vi omgir oss med, og hvordan de er med på å definere rammene for livet vi lever.

Tørresen viser oljemalerier, ofte inspirert av kunstnerens egen oppvekstshistorie. Utstillingen inneholder flere store maleriserier, også tegninger på papir, foto og installasjoner.

Visningsperiode: 18.03.2017 – 07.06.2017, se også foto av utstillingen.