Vanitasbilder, Bryggens museum

Bymuseet har invitert Harald E. Tørresen til å holde separatutstilling: Vanitasbilder åpner på Bryggens museum 18. mars 2017. Samtidskunst møter museet med samlinger av middelalderting i utstillingen Vanitasbilder. Vanitas betyr det forgjengelige og forfengelige, og er ofte brukt som motiv i bildekunsten for å påminne oss om tiden vi er tildelt. Vanitas-tradisjonen ble særlig populær i hollandsk og spansk 1600-tallskunst, der stillebensmalerier viser enkeltting som symboliserer livets forgjengelighet. Slik blir et gjennomgangstema i denne utstillingen forholdet til tingene vi omgir oss med, og hvordan de er med på å definere rammene for livet vi lever. Tørresen viser oljemalerier, ofte inspirert…

Haugesund Billedgalleri

Haugesund Billedgalleri viser 20. januar — 5. august 2012 bildet «Hunting» (2001) på utstillingen Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri 2007—2011 # 1 «Utstillingen presenterer et utvalg innkjøpte arbeider til Haugesund Billedgalleri i perioden 2007—2011. Del 2 vises høsten 2012. Haugesund Billedgalleri har ansvar for formidling, bevaring, vedlikehold, forskning og tilvekst til den faste samlingen. I tillegg til eget innkjøpsbudsjett mottar Haugesund Billedgalleri årlig statlige tilskudd til innkjøp av kunst. Samlingen har som målsetning å speile de kunstneriske tendenser som gjør seg gjeldende. Betydningsfulle kunstverk og/ eller kunstnere med tilknytning til Vestlandet er også vektlagt ved innlemmelse i samlingen.»