Kunstakademistudentens teoritekst

Essayet Den konstruerte virkeligheten (nettbok, 20 s.) stiller spørsmål om persepsjon, kunst og filosofi. Betraktningene er med et visst glimt i øyet om forholdet mellom teori og kunst. Teksten ble skrevet på slutten av førsteåret som student ved Vestlandets Kunstakademi og er gjengitt i kunstakademiets fagtidsskrift “Uten tittel” nr. 1, 1993.