Haugesund Billedgalleri

Haugesund Billedgalleri viser 20. januar — 5. august 2012 bildet «Hunting» (2001) på utstillingen Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri 2007—2011 # 1

«Utstillingen presenterer et utvalg innkjøpte arbeider til Haugesund Billedgalleri i perioden 2007—2011. Del 2 vises høsten 2012. Haugesund Billedgalleri har ansvar for formidling, bevaring, vedlikehold, forskning og tilvekst til den faste samlingen. I tillegg til eget innkjøpsbudsjett mottar Haugesund Billedgalleri årlig statlige tilskudd til innkjøp av kunst. Samlingen har som målsetning å speile de kunstneriske tendenser som gjør seg gjeldende. Betydningsfulle kunstverk og/ eller kunstnere med tilknytning til Vestlandet er også vektlagt ved innlemmelse i samlingen.»