Vestlandsutstillingen 1997

Kunstkritikk: Siri Skjold Lexau, Bergens Tidende 20/03 1997. Foto utstilling: «Passet»

1997_VU_kritikk_low