Presseklipp

Vestlandsutstillingen 2009: Kærlighed
Øystein Hauge, Bergens Tidende 8. mai 2009:

Kjærlighetens forrykte bilder: «Tittelen er en klisjé, men er behandlet med en kløkt og et alvor som leken aldri helt klarer å bryte ned. Harald E. Tørresens utvalg av autentiske kontaktannonser fra Bergens Tidende («Ved første blikk») sier sitt: Over den ulykkelig forelskedes desperate språkhilsen til en ukjent tvillingsjel ligger et slør av tristesse. Som om den kontaktsøkende vet at han eller hun forsøker å fange det umulige. Også kuratoren blir et offer denne gangen. Et offer for kunstbildets begrensede muligheter til å gripe lidenskapen og kjærligheten. Alle burde unne seg noen timer på denne festen!»

Hordaland Kunstsenter 2001: Malerier
Eva Furseth, Bergens Tidende 3. mai 2001/Norsk Kunstårbok s. 83, 2001:

Stille rom — forlokkande gåtefullt: «Vi tek uvilkårleg til å fundere over korleis desse samanstillingane kan tolkast — som om dei var teikn i bilderebusar. Men til forskjell frå rebusen tilbyr Tørresens bilde oss ingen eintydige løysingar. Kvar gong vi trur vi er på sporet av bildets innhald, så glepp det unna. Og dette ser vi kanskje særleg klart i eit arbeid som «Storyboard», beståande av 9 små måleri, kvart med motiv av eitt enkelt objekt — som ei grein, eit fat og ein frosk. Same kor vi snur og vender på det, så forblir verket like taust. Dette utilnærmelege frustrerer oss, men samstundes verkar det forlokkande — og bildet klarer dermed å fengje oss med sine diskrete lovnader om at dei verkeleg har noko kosteleg å løyne for oss.»

By the Way galleri for samtidskunst 2000: Hverdagssekvenser
Øystein Hauge, Bergens Tidende 15. mars 2000:

Mellomrommet som forsvant: «Dermed får Tørresen sagt noe om ulike måter å organisere virkeligheten på. Den rasjonelle, hvor mening blir vanedannende i medisinsk forstand og den «magiske», hvor forskjellige elementer får lov til å inngå i de utroligste symbolske forbindelser. Den første er i sitt vesen abstrakt, den skiller mellom begrep og ting. Den «magiske» tenkemåten er konkret. Her stilles ikke ting sammen. De støter sammen, «by the way» (i parentes bemerket) uten mellomrom, og viser seg dermed som det de er: Hjemløse og stumme.»

Vestlandsutstillingen 2000
Trond Borgen, Stavanger Aftenblad 13. mai 2000/Norsk kunstårbok s. 84-85, 2000:

Nå swinger det på Vestlandet: «Jantjes helhetsgrep er å konsentrere seg om yngre kunstnere hvis «fragmentariske opplevelse av verden får det speilbildet de holder opp til å se ut som om det er krakelert og fullt av huller». Dermed gir årets utstilling et nokså snevert blikk på vestlandskunsten; men det er nettopp det som er dens styrke: Konsentrasjonen og fordypningen. F.eks. er det interessant å kunne se hele sju malerier av Harald E. Tørresen som gir oss et fullstendig fragmentert verdensbilde, hvor bl.a. enkeltbilder fra begivenheter filtrert gjennom massemedier som TV og film settes opp mot tapetmønstre og bilder fra familiealbumet.»