Flyt

«Flyt», installasjon, oljemaleri på brukt propell i messing, ca. Ø 48 cm x 60 cm h., 2016/2017
• Installasjonsobjekt vist i separatutstillingen «Vanitasbilder», 18/03-07/06 2017, Bryggens Museum, Bymuseet i Bergen.